Licentie en Digitaal Paspoort

Promotor en matchmaker licentie.

Zoals wel bij iedereen bekend is moet iedere promotor in het bezit zijn van een licentie 

Voor de gala’s die vallen onder de auspiciën van de S.R.C 

NOVER / W.F.C.A

Kunt u deze aanvragen doormiddel van een mail te sturen naar

Sectie Ringcontactsporten FOG 

sectieringcontactsportenfog@gmail.com

U vermeld bij de aanvraag

Naam

Mail adres

Woonplaats

Plaats waar u wilt gaan organiseren

Geb datum

KvK nummer

BTW nummer

Digitale paspoort.

Het overkoepelende orgaan de Vechtsport Autoriteit heeft een controle systeem ontwikkeld zodat bonden en artsen inzage hebben  in  de data bank van deelnemers.

Hier worden alle deelnemers geregistreerd zoals leeftijden , records en eventuele startverboden.

Iedere deelnemer is verplicht om de gevraagde info aan te leveren bij de bond waar zij lid van zijn.

Dit is slechts eenmaal nodig.

Het staat los van lidmaatschap bond en het bestaande boekje.

Aanmelden voor het digitale paspoort kunt u doen doormiddel van deze link.

https://www.vechtsportautoriteit.nl/uploads/files/0-meting%20vechter%20Fightpassport.xlsx

De gegevens kunnen alleen verwerkt worden als alles volledig en correct is ingevuld.

Onvolledige en foutief aangeleverde aanmeldingen worden meteen verwijdert.

Als de deelnemer is aangemeld ontvangt deze een mail met daarin zijn persoonlijke inlog code.

U slaat de Excel sheet op met als naam de betreffende deelnemer.

Daarna stuurt u deze naar de bond in kwestie.

In het geval dat het een W.F.C.A evenement is stuurt u dit naar wfca@wfca.info

Met vermelding in de mail aan welk evenement deze zal deelnemen.